Vocació personal

La meva vocació i rellevant esforç estan orientats a:

  • Afavorir amb els nous mètodes psicoestètics el desenvolupament dels catalans,  d’una Catalunya independent, amb la finalitat d’obtenir els millors fruits.  Consideració especial al paper polític, social i econòmic dins Europa.
  • La millora de la imatge personal, professional i col·lectiva per conciutadans de  tots els nivells formatius.
  • Fer avançar la interrelació entre la ciència psicoestètica, creada per Carles M.  Espinalt, i  les ciències humanístiques més predominants.
  • Atenció principal a:  posicionament de la didàctica de la psicoestètica en el context universitari i a  escoles d’alta direcció; desenvolupament de nous currículums més eficients,  formació i assessorament. Tot perquè es puguin aplicar nous i criteris més  encertats per a la formació i direcció dels catalans.
  • Difondre en lo possible la ciència psicoestètica en favor d’una regeneració europea.
  • Investigar i profunditzar en coneixements per crear, dirigir i realitzar la web http://esteticacatalana.info amb la finalitat de difondre els avantatges i continguts de la ciència psicoestètica i del coneixement estètic.

 

logo