Publicacions

Records de Susqueda abans de la presa

Descarregueu aqui “Records de Susqueda abans de la presa”

records_susqeda

Els records d’un poble, que en bona part ha estat destruït, sempre criden l’atenció.
Més si es tracta d’un poble amb característiques com el de Susqueda: el seu aïllament
enmig de muntanyes, la seva orograia i grans distàncies, la interessant geologia, l’excés
en alguns llocs i al mateix temps falta d’aigua en d’altres, la manca de maquinària i
de vehicles, una vida de subsistència, unes persones amb alt nivell d’analfabetisme
però amb molta bonhomia, centrades al camp i al bosc i sense tenir a mà uns serveis
mínims imprescindibles, tot plegat fa plantejar molts interrogants. Molts més quan
es veu o es pensa que tot allò que hi va haver, en un meravellós paisatge, està cobert i
destruït en les grans profunditats de l’aigua de l’actual presa. Potser està en els records
més íntims de les persones que varen ser forçades a marxar o sofrir-ne greus inconvenients.

Els molt amables Josep Masmiquel i Collell, Carme Arimany i Rius, Miquel Feixes
i Quer, Àngel Ribas i Codina. Arcadi Arimany i Martí, Àngel Solé i Codina, Josep
Ribas i Vellber, Josep Ribas i Suy, amb les seves idees molt clares, han fet un lloable esforç
per explicar-me molt del que varen veure, viure i sentir. Per la riquesa de continguts
que han anat sortint, de les estudiades fotografíes que s’hi han fet expressament i
per la professionalitat de l’equip de disseny hem cregut interessant fer aquest opuscle.
Amb ell es preservarà millor la memòria històrica i ens permetrà relexionar sobre els
nobles valors que hi havia fa anys i que caldrien actualment.

Creiem que resultarà molt pedagògic al llarg dels temps. Serà un model per la recuperació
de la memòria històrica d’altres pobles. Està fet amb intencionalitat psicoestètica
i això garantirà que tingui una gran riquesa d’aplicacions. Cal especiicar que
és un transcripció, no una còpia, on inclús s’ha respectat la terminologia i l’estil de
parla de la personalitat entrevistada. Procurarem que tingui àmplia difusió entre els
possibles interessats en el tema. Si es comenta a les escoles, els estudiants tindran més
clar com han lluitat molts dels nostres avantpassats i l’esforç que a vegades cal fer per
guanyar-se la vida. Com les altres publicacions de promoció del consorci-demarcacióarxiprestat
del Ter-Brugent té garantit el seu lloc en centres de recerca del patrimoni
cultural i en el millor context de les tecnologies d’aprenentatge.

Pere Masó i Panella.

Continuar llegint