Publicacions

Professionals creatives d’indumentària i de brodats

Descarregueu aqui “Professionals creatives d’indumentària i de brodats”

modistes

La Maria Lloret, la Mª Teresa Martilló, la Dolors Prat, la Montserrat Ausellé, la Dolors Puigderejols i la Mª Carmen Palma tenen una gran avantatge: cal que les agraïm amb gran consideració els grans treballs que han fet en aquests darrers 60 anys.

a seva vocació, mestratge, delicadesa i bon gust fan que puguin ser considerades com a models a tenir molt present dins d’aquestes especialitats.

Ara que es tornen a posar de moda aquests oficis serà bo demanar-lis consells per conservar-ne el rigor en el pensar i en el fer. També per aconseguir les vivificants satisfaccions que se’n deriven per les obres d’art que s’aconsegueixen. Tots sabem que les persones busquem bellesa, actualització, elegància i seducció.

Elles ens donen un notable llegat per aconseguir-ho.

Pere Masó i Panella

Continuar llegint