Publicacions

Personatges singulars del Ter-Brugent

Descarregueu aqui “Personatges Singulars a la demarcació, consorci i arxiprestat Ter-Brugent.”personatges_singulars

A la nostra contrada sovint fem relluir uns valors que, afortunadament, encara predominen: democràcia, justícia, diàleg, bonhomia i ajut als altres. També fem ressaltar el potencial formatiu per estudis de futur que ofereix el nostre espai natural amb la seva excepcional bellesa.

Solem donar per normals i ja sabudes les meritoses activitats que desenvolupen molts conciutadans pels seus pobles. No podem caure en l’error de no tenir-les prou presents ja que a la vida és bo crear i analitzar models.

La finalitat d’aquest opuscle és la de fer més present la tasca que aquests personatges singulars han fet i fan per una societat més culta. Ens demostren que a la vida, i encara que sigui sense estudis, es poden donar molt bons fruits. També està fet amb la intenció de facilitar memòria històrica. Se’n podran trobar còpies a arxius, biblioteques i domicilis.

S’hi ha volgut posar un valor afegit: a més a més de les respostes a l’entrevista que s’ha fet a cada un d’ells, de les fotografies i reproduccions de l’obra de cada entrevistat, quedarà la forma d’expressió oral de cadascú. Generacions actuals i de futur tindran un document més de la parla del dia a dia de 8 catalans del Ter-Brugent en l’any que estem. Per això no s’han fet correccions morfològiques, lèxiques ni sintàctiques.

Agraïm la bona intenció, vocació i creativitat que tots ells hi han posat per les seves realitzacions. Fem que sigui considerat conjuntament amb tot allò positiu que fa avançar elsnostre pobles i a Catalunya cap a un nou estat.

Pere Masó

Continuar llegint