Publicacions

Nova imatge de la demarcacio del Ter-Brugent

Descarregueu aqui “Nova imatge de la demarcació del Ter-Brugent”novaimatgeter

Noves formes de formació i oci per ciutadans i professionals
per la Catalunya del futur. Excepcional entorn estètic

 

Les possibilitats de desenvolupament, les qüestions i els projectes dels humans van canviant i reclamen noves formes de culturització i d’oci. A la província de Girona, el context formador, social, cultural, medi ambiental i estètic de la demarcació Ter-Brugent pot tenirhi un paper pioner per facilitar-ho. És per això que es presenta aquesta novedosa proposta fonamentada, d’una banda, en estudis, congressos i jornades internacionals i nacionals organitzats per les més avançades universitats, escoles d’Alta Direcció i administracions; i d’una altra, en les conclusions obtingudes en un bon nombre d’assessoraments facilitats a particulars i a grups.

L’esperit i la metodologia a aplicar podria ser la del meu mestre i gran pedagog per Catalunya Carles M. Espinalt (Montesquiu, 1920-Barcelona, 1992), creador de la ciència psicoestètica, la qual representa un demostrat avantatge clarament diferenciador.

Aquesta proposta renovadora, que hauria de ser assumida per diferents professionals, va dirigida a tot tipus de persones: a professionals que la vulguin exercir o practicar, a joves, i a tots aquells que en temps d’esbarjo (vacances, caps de setmana…) o temps programats específicament vulguin gaudir de complements formatius pensats per als catalans del futur. Tothom hi trobarà una prestigiosa formació no reglada, de suport a programes oficials o, simplement, activitats d’esbarjo formatiu. Satisfarà els inquiets, els buscadors d’interactivitat, d’informació o d’entreteniment, en un marc de singular concentració de recursos pedagògics, naturals i estètics únic a la província. La proposta inclou activitats a l’aire lliure, visites de caire científico-humanístic o religiós, d’aprofundiment en valors ètics-religiosos, experimentació artística, pràctiques de recerca, tallers i activitats culturals diverses amb visió catalana i europea. Tots els professors, els monitors i els participants hi aportaran el millor de si amb atractives iniciatives.

Així doncs, convido el benvolgut lector a endinsar-se detingudament en aquestes breus pàgines per trobar-hi l’aprofundiment i la concreció imprescindible.

En l’actual fase d’inici els objectius són:

a) Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l’educativa, l’administrativa, l’empresarial i el jovent envers la renovació pedagògica.
b) Atendre propostes, suggeriments, peticions d’informació i assessorament.
c) Informar, si s’escau, als regidors dels ajuntaments de la demarcació subjecte de la proposta.

Per facilitar l’obtenció d’aquests objectius faig les següents concrecions:

a) Valoració personal del nostre paisatge i del nostre entorn.
b) Síntesi de la meva visió sobre noves formes d’oci i de culturalització.
c) Plataforma per aconseguir la imatge de marca Ter-Brugent, formadora de talents per a la Catalunya dels nous temps.
d) Paraules de cloenda.

Pere Masó

Continuar llegint