Publicacions

El veïnat de les Rajoleries d’Aiguaviva i Salitja

Descarregueu aqui “El veïnat de les Rajoleries d’Aiguaviva i Salitja”

rajoleries

 

Amb aquesta publicació es pretén donar unes notes històriques dels anys de més activitat (1900-1970) de les esmentades rajoleries. El lector hi trobarà entrevistes a persones que en regentaven i hi treballaven, processos de fabricació, alguns detalls de les infraestructures, eines de treball, situació actual (l’any 2017) i unes reflexions per a la recuperació del seu millor paisatge humà i natural.

Recollir aquesta informació no ha estat gens fàcil. Els temps han esborrat molta memòria i construccions. De fotografies i elements gràfics se n’han trobat ben pocs. Amb tot s’han aconseguit unes descripcions que per la seva amplitud i riquesa de detalls superen amb escreix les actualment existents.

Tots els entrevistats recorden que les rajoleries eren les de:

«Can Peric» «Can Marieta» «Can Martorell» «Can General» «Cal Rector Nou» «Cal Rector Vell» «Cal Teixidor» «Forn d’en Cornellà», (Joan Serra o Joan de «Can Oms») «Can Pastells»

Totes aquestes cases tenien un forn excepte «Can Marieta», que a més tenia bòbila.

Totes eren del poble d’Aiguaviva excepte «Can Marieta», «Can Pastells» i el «Forn d’en Cornellà» que eren del poble de Salitja.

Per construir l’aeroport Girona-Costa Brava es varen destruir les masies de: «Can Peric», «Can Marieta», «Can Martorell», el «Forn d’en Cornellà» i «Can Pastells».

Fabricaven: Teules. Totxos. Corbes. Rajoles. Cairons. Totxos foradats. Maons. Encara que no se’n parli gaire, també es feien rentadors i corbets (rajols per a fer pous).

Pere Masó.

Continuar llegint