El meu programa de Psicoestètica

Gràcies als assessoraments del meu mestre Carles M. Espinalt vaig realitzar el  programa que es facilita a continuació. Segons la ciència psicoestètica l’autèntica  formació directiva no és possible si no comença per aquest programa inicial. Per  cursos i assessoraments, com és lògic, l’adapto progressivament segons el nivell  formatiu que es té. El principi fonamental que intento aplicar: Els estudis sense una  didàctica rigorosa esdevenen poc eficients i solen portar a crisis i desorientacions.

 1. Estudi psicoestètic de l’evolució humana – Artificis substanciosos i artificis supersticiosos – Les desorientacions conceptuals en la forma d’enfocar la vida.
 2. Tergiversacions en les maneres de definir la personalitat, el temperament i el caràcter – Falses concepcions definidores de l’ésser humà – Contrast entre psicoanàlisi i psicoestètica.
 3. Estratègia inicial de l’anàlisi psicoestètica – Les modes en el predomini social d’unes determinades opinions i actituds.
 4. Formes tòpiques de valorar a un directiu- Com interpreto i com m’interpreten – Les dificultats i prejudicis en la interpretació humana.
 5. Dirigents i dirigits – El procedir caracterològic dels tipus humans mancats d’una clara capacitat directiva.
 6. Estudi psicoestètic dels punts claus de la personalitat – Fons, exterior i forma – Test psicoestètic dels models.
 7. Configuració, situació i evolució de la pròpia personalitat – Identificació, ocultació, comunicació i exhibició.
 8. Fonaments del caràcter promotor – Vitalització del vigor psíquic i capacitat de contagi anímic.
 9. Anàlisi psicoestètica de l’expressivitat humana – Els nivells de l’eloqüència – Perfeccionament de la pròpia expressivitat.
 10. L’estabilitat del caràcter – La seguretat en si mateix – Formes psicoestètiques per intensificar la capacitat d’inspirar confiança.
 11. Intel·ligència i procés de culturització – El millor rendiment de l’esforça intel·lectiu – La voluntat en l’afirmació directiva.
 12. El pensar creatiu – De la deducció intel·lectiva a la fantasia – Les limitacions de la intuïció – El test psicoestètic de la creativitat i la persuasió.
 13. Mòbils de la iniciativa i de la resolució – La persistència operativa – Exacta configuració de l’estratègia i de les tàctiques.
 14. La creació d’oportunitats – Grau d’expressivitat que reclama el persuadir – La capacitat de rèplica i la suggestió psíquica.
 15. Les tres dimensions de la imatge humana – Estudi psicoestètic dels factors intangibles de la imatge humana – Tipus mínimconscients i tipus pleconscients.
 16. La imatge personal en la formació humana  – El predomini de la  <<imagocràcia>> – Test psicoestètic davant el mirall.
 17. Situació de lloc – L’home com a ésser de tendències – L’aparent neutralitat.  Test psicoestètic del ramat.
 18. Organismes psicoestètics sobre els punts conflictius d’un grup humà que  es proposa una missió concreta. Problemàtiques de vocació i situació.
 19. Factors psicoestètics que generen autoritat i prestigi – El director d’una  orquestra simfònica com a model.
 20. Dialèctica psicoestètica entre tendència apol·línia i tendència dionisíaca.  Les actituds que mai condueixen a l’èxit.
 21. El dirigent  en les situacions de crisi – Maneres pernicioses de voler  dissimular l’acció directiva – La voluntat que reclama el deure i el sentit de la  responsabilitat.
 22. Mètodes psicoestètics d’entrenament caracterològic – Instrucció,  educació, professionalització i erudició – Pautes psicoestètiques per a una  pedagogia eficient.
 23. Els incentius psíquics – L’stress, el complex d’inferioritat – Sobre com cal  motivar – Els estímuls motivadors i la voluntat personal.
 24. Les diferències humanes i les falses diferències – Quin nivell directiu  podem assolir? – Fins on podem superar la pròpia marca?